Mis on termograafia ehk soojuspildistamine?

Kasutame termopildistamiseks kalibreeritud FLIR profikaamerat. Termokaameraga teeme objektist infrapuna foto, millelt on temperatuuride erinevused. Temperatuurierinevusi analüüsides saab määrata võimaliku soojalekke asukoha ehk külmasillad. Kui soojalekkeid on palju, võib see tõsta oluliselt küttekulusid. Samas külmasildade isoleerimine võib suurel määral küttekulutusi vähendada. Alati on mõistlik termoülevaatus teha enne kinnisvara soetamist.

Jetekal OÜ poolt teostatavate termoülevaatuste hinnakiri:

Lihtne ülevaatus ilma raportita – al. 50 €  Hind sisaldab eramaja või korteri termoülevaatuse, fotod ja lühikonsultatsiooni kohapeal. Väljaspool Tallinna lisandub transpordikulu. Termoülevaatus koos raportiga – al. 100 €  Hind sisaldab eramaja või korteri termoülevaatuse ja raporti koostamise. Väljaspool Tallinna lisandub transpordikulu. Hinnad on antud ilma käibemaksuta.

Lisainfo +372 50 50 739

Термография или теплосъемка

Для теплоснимков мы используем калиброванный профессиональный FLIR тепловизор. С помощью этого тепловизора мы делаем инфракрасные снимки того объекта, у которого есть температурные различия. Анализируя температурные различия, тепловизор может установить в предполагаемом месте возможные утечки тепла или мостики холода. Если утечек тепла много, то это может существенно увеличить коммунальные расходы на отопление. Тогда как изоляция мостиков холода может в значительной степени сократить расходы. До приобретения недвижимости всегда благоразумно и надежно совершить термоосмотр.

Прайс-лист от Jetekal OÜ по выполняемым термоосмотрам:

Простой осмотр без рапорта – от 50 € . Цена содержит сам термоосмотр частного дома или квартиры, фотографии и краткую консультацию на месте. Вне Таллинна включаются в стоимость транспортные расходы. Термоосмотр вместе с рапортом – от 100 €  Цена содержит термоосмотр частного дома или квартиры и составление рапорта. Вне Таллина включаются в стоимость транспортные расходы. Цены даются без налога с оборота.

Подробнее +372 50 50 739