Kui kasulik on soojuspump? Mis on soojustegur?

Näiteks: soojustegur 3 (COP=3) näitab, et soojuspump annab kulutatava elektrienergiaga võrreldes kolm korda rohkem soojusenergiat. Üle kahe kolmandiku soojusenergiast saadakse „tasuta“ soojusallikast (nt maapind, õhk, veekogu jne). Seega soojuspump säästab seda rohkem raha, mida suurem on maja energiavajadus.

TÄHELEPANU! Soojuspumba soojustegurit võib määrata erinevatel välistemperatuuridel ja koos lisaseadmetega või ilma. Uurige enne otsustamist soojusteguri määramise tingimusi. Euroopa Liidus müüdavad soojuspumbad peavad vastama ja olema testitud vastavalt Euroopa standardites EN 255 ja EN 14511 esitatud nõuetele.

Mida väiksemad on soojusallika (maa, õhk, vesi) ja küttepealevoolu temperatuuride vahed seda suurem on soojustegur, st et soojuspumbad on kõige efektiivsemad madalatemperatuurilistes küttesüsteemides nt radiaator- ja põrandaküttesüsteemides.

Allpool toodud pildil on kuvatud soojusteguri arvutusvalem.

Soojustegur

Küttevõimsus

Küttevõimsust on võimalik määrata mõõtes nt õlikulu ja/või energiatarbimist. Lihtsustatud seos on, et küttevõimsus madalaimal välistemperatuuril (külmimal päeval) on kolmekordne aastane õlikulu. Näiteks, kui oled kulutanud 3m³ õli aastas, siis vajalik küttevõimsus on 3×3 ehk 9 kW.

Allikas: EESTI SOOJUSPUMBA LIIT